Kalendář akcí

Nebyla nalezena žádná událost!

Současnost, budoucnost, historie

Obor neurochirurgie

Česká neuchirurgická společnost navazuje na odkaz zakladatelů české neurochirurgické školy a na odkaz jejich pokračovatelů. Vytváří základu pro rozvoj oboru neurochirurgie v České republice

Prezentace a komunikace

Zajišťuje prezentaci komunity neurochirurgů nejen vůči ostatním odborníkům, ale i vůči vládním úřadům a zdravotním pojišťovnám

Vzdělávání

Zaštiťuje odborné kontinuální postgraduální vzdělávání a pořádané akce v České republice i v zahraničí. Je v těsném spojení se zahraničním národními i nadnárodními evropskými a světovými odbornými organizacemi (EANS, WFNS)

Slovo prezidenta ČNCHS

Vážení členové České neurochirurgické společnosti, dámy a pánové,

dovolte, abych vás oslovil jménem svým i jménem výboru České neurochirurgické společnosti. Na začátku nového roku je příležitost zrekapitulovat, co z pohledu naší odborné společnosti přinesl rok 2019. Výbor se sešel v průběhu roku celkem 4x a na svých schůzích, ale také operativně on-line dle potřeby, řešil poměrně rozsáhlou agendu.

Úhrady neurochirurgické péče

V minulých letech jsme se podíleli na programu DRG-Restart. V roce 2019 však byla již naše další snaha o pozitivní vliv na nastavení úhrad pro neurochirurgii marná. ÚZIS již pracuje s hotovými vstupními daty. Nicméně i nadále je třeba tento proces sledovat, protože i v rámci příprav na spuštění systému může vzniknout situace, kterou budeme moci ovlivnit v náš prospěch. Probíhají přípravy nového kódu na spinální endoskopie, 3-D kostní implantáty a na úhradu Gliolanu.

 číst dále 

mezinárodní spolupráce

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

get in touch

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.