Klinika Soubor Název kurzu specializační přípravy
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Historie NCH v Brne.doc historie
Neurochirurgické kliniky LF MU FN u sv. Anny v Brně  Historie NCH fnusa.doc historie
Neurochirurgické oddělení České Budějovice Historie ČB doc.doc historie
Nemocnice Na Homolce Praha Historie NNH.doc historie
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Historie NCH HK.doc historie
Neurochirurgická klinika FNOL Olomouc Historie NCH FNOL.doc historie
Neurochirurgické oddělení FN Plzeň Plzen CNCHS.doc historie
Neurochirurgické klinice Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Historie UL.docx historie